Anonim

Mange utdanningsrapporter viser at en heldags barnehageklasse øker faglig vekst, noe som gjør det lettere for ungdommer å gå over til første klasse. Selv om det er faglige fordeler, kan en barnehageklasse på heldag være utmattende for barn som ikke er vant til en så travel timeplan. Avhengig av barnets modenhetsnivå og tilpasning til klasseromsinnstillingen, kan en barnehage på heldag utgjøre noen utfordringer.

Utmattelse

Noen fem- og seksåringer er vant til å ta lur på dagtid, slik at de kan bli lei på skolen. Selv om barnehageprogrammet tar en lur tid i de daglige aktivitetene, kan det være vanskelig for et barn å sove i en ukjent setting med barn og lærere de ikke kjenner så godt. Når en barnehagestudent tilpasser seg timeplanen, begynner å legge seg tidligere om natten og blir vant til klasserommet lur tid, reduseres trettheten generelt.

Akademisk trykk

Det akademiske stresset ved et heldags barnehageprogram kan være utfordrende for studenter som har de kognitive ferdighetene ikke er fullt utviklet. I følge National Association of School Psychologists, kan et barnehageprogram for heldag føre til at studenter som ikke er klare for at visse akademiske konsepter sliter, til og med faller bak. Noen barnehager har for eksempel ikke ferdighetene og de kognitive evnene til å lese ennå, og blir frustrerte over å prøve å lære ord, stavelser og lyd. For andre er matteberegningsevnen overveldende. Lærerevalueringer og før barnehageprøver kan hjelpe foreldre med å bestemme om et heldags barnehageprogram ser ut til å tilfredsstille barnets behov. Å vente et år på å registrere seg i en heldags barnehageklasse kan være det beste alternativet.

relaterte artikler

Overgang fra småbarnsprogram til barnehage Effektene av å holde noen tilbake i barnehagen Toppspørsmål som påvirker studentenes faglige prestasjoner Betydning av et lavt Stanford testresultat for barnehage

Oppmerksomhetsspenn

Ungdommer som har et kort oppmerksomhetsspenn presterer ikke alltid bra i en heldags barnehageklasse og egner seg kanskje bedre til et halvdags barnehageprogram. Barn som ikke har utviklet et oppmerksomhetsspenn lenge nok til å sitte stille og lytte til historier, sette sammen gåter, jobbe med flere trinns håndverksprosjekter og fokusere på utdanningsmateriell kan føle seg frustrerte i et heldags program. Angsten deres vil sannsynligvis overføres til andre studenter, slik at de føler seg ubehagelige eller distraherte. Det er også mer sannsynlig at barn med kort oppmerksomhetsspenn får problemer med en lærer som prøver å gjennomføre aktiviteter med hele klassen.

Separasjonsangst

Barn som ikke har vært mye hjemme eller er vant til å ha en mor eller far som er hjemme hos seg, kan oppleve separasjonsangst i et heldags barnehageprogram. Ungdommer trives med rutine, så barnehage er en enorm utfordring med det første når alt er nytt og ukjent. Barn kan savne tryggheten ved å ha mamma eller pappa rundt og kan ikke takle det bra hvis noe går galt. Skinnede knær, såre følelser og ødelagte lunsjbokser kan virke overveldende for et barn som føler seg usikker og savner foreldrene. Beroligelse fra både lærere og foreldre kan hjelpe et barn å overvinne separasjonsangst, men det kan ikke skje over natten.