Anonim

En sykepleierstudent må bestå National Council Licensure Examination før hun kan motta lisensen sin og begynne sykepleien. Det finnes to versjoner av eksamen: NCLEX-RN for registrerte sykepleierkandidater og NCLEX-PN for praktiske sykepleierkandidater. NCLEX er en datatilpasset, flervalgs-test som vurderer studentens evne til å imøtekomme pasientens helsebehov sammen med praktiske anvendelser. Begge testene består av fire hovedområder: helsefremmende og vedlikehold, trygt effektivt pleiemiljø, fysiologisk integritet og psykososial integritet.

Helsefremmende og vedlikehold

Helsefremmende og vedlikehold fokuserer på å hjelpe pasienter i å ta sunne valg som fører til en sunnere kropp og livsstil. Denne delen utgjør omtrent 6 til 12 prosent av testen. Fagområder inkluderer helse og velvære, sykdomsforebygging, utviklingsstadier og screeninger og livsstilsvalg. Et eksempel på spørsmålet kan være: Et barn med hemofili A har sklidd på isen og stukket kneet. Hva bør sykepleieren forberede seg til å administrere?

Trygt effektivt pleiemiljø

Trygt effektivt omsorgsmiljø fokuserer på styring av koordinert omsorg, sikkerhet og smittevern. Denne delen utgjør omtrent 21 til 33 prosent av testen. Fagområdene inkluderer etisk praksis, talsmann, informert samtykke, ledelseskonsepter, juridiske rettigheter og ansvar. Et eksempelspørsmål kan være: Hva er sykepleierens første prioritering når du prioriterer en pasients pleieplan basert på Maslows behovshierarki?

relaterte artikler

Studieveiledning for sykepleieeksamen LPN Hva er forskjellen mellom HESI og NCLEX eksamen? Hvordan skrive uttalelser om sykepleieteori Forslag Hvor vanskelig er NCLEX?

Fysiologisk integritet

Fysiologisk integritet fokuserer på den grunnleggende rollen til en sykepleier: egenomsorg, vitale tegn, doseberegning, personlig hygiene og ernæring. Denne delen utgjør omtrent 38 til 62 prosent av testelementene. Fagområdene inkluderer farmakologiske terapier, reduksjon av potensiell risiko, fysiologisk tilpasning, grunnleggende pleie og komfort. Et eksempelspørsmål kan være: Hva er de essensielle fettsyrene som må avledes fra en persons kosthold?

Psykososial integritet

Psykososial integritet fokuserer på de psykologiske problemene når man arbeider med pasienter og formidler informasjon. Denne delen utgjør omtrent 6 til 12 prosent av testen. Fagområder kan omfatte stressmestring, kulturelt mangfold, mental helse og mestringsstrategier. Et eksempel på et spørsmål kan være: En kvinne på legevakten oppgir at hun er blitt voldtatt. Hvilken uttalelse beskriver sykepleierens ansvar angående skriftlig samtykke best?