Anonim

En disposisjon er en god måte å sikre at du vet hva du vil skrive om før du begynner å skrive. Instruktører krever ofte en oversikt over et essay før du legger inn et ferdig utkast, og du kan velge mellom mange forskjellige typer konturer. Med forskjellige stilguider tilgjengelig, kan du forvirre deg om hvorvidt din disposisjon fra American Psychological Association-stil krever en avhandling.

Konturer og avhandlinger

For din APA-disposisjon trenger du ikke en avhandling, ettersom APA-stilguiden ikke krever en, og den gir heller ikke retningslinjer for formatering av disposisjonen.

Til tross for dette kan instruktøren din ha spesifikke krav, og en avhandling kan være en av dem. Ta kontakt med instruktøren din om spesifikke krav, da en avhandling vanligvis er nødvendig for en disposisjon. Dette er fordi papiret ditt vil inneholde bevis som er ment å støtte det du krangler, og det er oppgaven din. En disposisjon som ikke har en oppgaveuttalelse har ingen spesifikk kontekst for det du argumenterer for.

Vanligvis bør disposisjonen din inneholde en avhandling, støtteinformasjon for oppgaven din og en oppdeling av oppgaven i bestemte avsnitt.