Anonim

Setningsstruktur, eller syntaks, refererer til måten deler av talen som subjekt og predikat fungerer i en setning. Begrepet omfatter ikke bare grammatisk korrekthet, men saker som flyt, rytme og ordflyt. Setningsstruktur handler med andre ord ikke om de enkelte delene av grammatikken som sådan, men om hvordan de jobber sammen for å danne en sammenhengende helhet som passer inn i et større stykke skrift. Effektive setninger er viktige elementer i effektiv skriving.

Why It Matters

Det kan være nyttig å lese arbeidet høyt for å høre hvordan det høres ut. Når skriving er stylet, vanskelig og inneholder mye sjargong, blir det vanskeligere for leseren å absorbere og forstå. Når skrivingen din høres vanskelig ut for deg, vil det sannsynligvis være problematisk for leseren din. Et mål i akademisk skriving bør være å gjøre arbeidet ditt så lesbart - og oversiktlig - som mulig. Tydelig skriving hjelper til med å illustrere kommandoen din over materialet til instruktøren eller publikummet ditt.