Anonim

Når studenter melder seg på community college, må de først ta en vurderingstest for å bestemme deres evne til å lykkes på kurs på høyskolenivå. Hvis en student ikke oppnår en viss poengsum på disse vurderingstestene, må han ta utbedringskurs, som er designet for å gi studentene kunnskapen og ferdighetene de trenger for å melde seg på kursene på høgskolenivå. Noen studenter kan omgå kurskurs hvis de scorer godt på eksamener om avansert plassering, SAT eller ACT.

College Beredskap

Nasjonalt senter for offentlig politikk og høyere utdanning anslår at 60 prosent av de nye studenter trenger utbedringskurs, til tross for at de oppfyller alle andre krav til påmelding. Noen studenter kan ha behov for utbedringskurs fordi de ikke var tilstrekkelig forberedt på studiene gjennom studiene på videregående skole. Eldre studenter kan ha behov for utbedringskurs fordi de trenger en oppdatering på informasjon de kan ha lært for år siden. Noen samfunnshøgskoler tilbyr ikke kreditt for disse kursene. Selv om skolene tilbyr kreditt, kan det hende at studenter ikke kan overføre æren til et fireårig universitet. Imidlertid vil korrigerende kurs gi dem mulighet til å ta neste passende kursnivå uten å måtte prøve på nytt.