Anonim

Når du tar en flervalgs-test, har du en mye bedre sjanse til å få en bestått poengsum enn hvis du sto overfor et blankt stykke papir som du må svare på et essay-spørsmål. Det er enklere å gjenkjenne riktig svar fra tre til fire alternativer på en flervalgstest enn å prøve å huske en liste over fakta og årsaker til et essayspørsmål.

Du vet det når du ser det

Hvis du ser et bilde av en person du kjenner, vil du sannsynligvis si: "Jeg kjenner ham!" Så kommer den vanskelige delen: Kan du huske navnet hans eller hvor du møtte ham? Erkjennelsesdelen er enkel. Når hjernen din får en oppfatning, stimulerer den et mønster av nevral aktivitet og lagres i minnet for senere gjenfinning. Når du ser eller hører noe som stimulerer hukommelsen fordi det har et lignende mønster, husker hjernen din det originale minnet.

Du trekker den ut av lagring

Tilbakekalling er mye vanskeligere enn anerkjennelse. Det krever at hjernen din henter detaljer fra det komplekse og massive arkiveringssystemet uten hint eller søkeord for å sortere gjennom databasen. Hjernen din har vanskelig for å huske fakta uten perseptuell stimuli. Dette er grunnen til at vi bruker notater for å hjelpe oss med å huske taler, visualisere hva vi vil huske eller bruke mnemoniske enheter for å huske lister med informasjon.

relaterte artikler

Hvordan utvikle et fotografisk minne Hvordan huske lange passasjer Hvordan forbedre notatet Ta ferdigheter Hva er L-Star-notat-systemet?