Anonim

I 2008 ga CNN.com ut en rapport som siterer psykologi som den nest mest populære college-majoren. Psykologi er populært blant mange studenter fordi kursarbeid på dette feltet er gunstig i en rekke virkelige situasjoner og en grad i psykologi kan føre til mange karrieremuligheter. Hvis du er interessert i å forstå menneskelig tanke og atferd, kan psykologi være det viktigste for deg.

Nysgjerrighet om menneskelig atferd

Hvis du er nysgjerrig på hva som får folk til å handle på en bestemt måte, kan psykologi være noe for deg. I psykologi kan du lære hvordan mennesker utvikler viss atferd og måter å endre den atferden på. Du vil lære å gjenkjenne tegn på depresjon og hjelpe enkeltpersoner med å takle stressende situasjoner. Ved å forstå menneskelig atferd vil du lettere kunne samhandle med andre.

For å hjelpe andre

Hvis du har et ønske om å hjelpe andre til å takle vanskelige situasjoner eller mental ustabilitet, vil du ha nytte av å studere psykologi. Psykologi analyserer de underliggende årsakene til menneskelig atferd. Ved å studere et spesialisert spor for mental helse, vil du være forberedt på å jobbe som sosionom, rusrådgiver eller terapeut. Du vil kunne bruke ferdighetene du har oppnådd i psykologkursene dine for å direkte hjelpe mennesker med behov for rådgivning.

relaterte artikler

Hvordan det å kjenne til læringsstilen din kan hjelpe deg hvilke høyskoler du må ta for å bli rettsmedisinske psykologer? Hvorfor velge psykologi som hovedfag? Hva betyr det å ha en doktorgrad i psykologi?

Diverse karrieremuligheter

Når du studerer psykologi, trenger du ikke planlegge for en karriere i bare sosialt arbeid eller terapi; i stedet er det et bredt utvalg av jobber tilgjengelig for de som har psykologgrader. Du kan finne arbeid innen felt som utdanning, næringsliv eller forskning og utvikling. Du kan også søke arbeid som samfunnsleder, eller du kan finne arbeid som leder for en ideell organisasjon.

Psykologi i ditt daglige liv

Informasjonen du lærer om psykologi vil ikke være relevant i bare klasserommet. Du vil være i stand til å ta ferdighetene du lærer angående kommunikasjon i små grupper og mellommenneskelig samhandling, og bruke den kunnskapen i hverdagen din. Du vil være en bedre mekler i dine personlige forhold, og du vil lære å gjenkjenne og korrigere dine egne negative atferdsmønstre. Psykologi kan hjelpe deg å være en mer informert og bevisst person.