Anonim

Sammenlignende strafferettslighet har et internasjonalt perspektiv og sammenligner rettssystemer over hele verden ved å bruke en rekke historiske, politiske og beskrivende tilnærminger. Sammenlignende strafferettslige kurs tilbys ved de fleste større universiteter, enten som en grad, eller som en del av et annet studiekurs, vanligvis jus. Det er en rekke fordeler ved å studere komparativ kriminell rettferdighet, inkludert å få de analytiske ferdighetene som er nødvendige for å løse globale kriminalsaker. Studien av komparativ kriminell rettferdighet kan åpne for en rekke nasjonale og internasjonale karrieremuligheter.

Løs internasjonale problemer

En sentral del av komparativ kriminell rettferdighet innebærer å lære om rettssystemer fra forskjellige deler av verden. Dette gir et internasjonalt perspektiv til din lovforståelse, inkludert hvordan forskjellige kulturer og regjeringssystemer påvirker hvordan det kriminelle rettssystemet er institusjonalisert og utspilt over hele verden. Dette helhetlige perspektivet er nødvendig for å løse internasjonale rettferdighetsspørsmål og er viktig hvis du noen gang vil jobbe i et annet land eller for en internasjonal organisasjon, for eksempel FN, når du er ferdig med studiene.

Lær fra fortiden

Å lære hvordan kriminelle rettssystemer har endret seg og endret seg over tid er en viktig del av forståelsen av hvorfor og hvordan dagens rettssystem fungerer, og gir deg forståelse av hvordan du kan unngå feil fra fortiden og en innsikt i hvordan det sannsynligvis vil utvikle seg i fremtiden. Du kan bruke de analytiske ferdighetene du lærte fra studiene dine i løpet av ditt yrkesaktive liv. Studiene dine vil tillate deg å diskutere kontroverspoeng fra et velinformert perspektiv.

relaterte artikler

Hvilke klasser må du ta for å være profiler? Klasser å ta for kriminell rettferdighet Viktigheten av å studere historien til verdenssivilisasjoner Politiske emner for forskningsartikler

Karriere innen rettshåndhevelse

Å studere komparativ kriminell rettferdighet gir deg en god forståelse av prosedyrer for juridisk administrasjon og hvordan organisasjoner som politistyrken fungerer. Disse detaljene vil tillate deg å operere og gå videre innen rettssystemet og forstå arbeidet til dine kolleger og konkurrenter. Denne bevisstheten lar deg også få en sterk forståelse av hvordan grunnlaget for samfunnet fungerer og å forfølge karrierer i forelesninger og undervisning, eller å gå inn i politistyrken med videre opplæring.

Karriere i regjering

Et integrert element i sammenlignende strafferettslige kurs er å lære å se strafferettferdighet fra et politisk perspektiv. Dette vil hjelpe deg med å forstå globale spørsmål som terrorisme og hjemlandsikkerhet, og gi deg potensialet for karrierer i myndigheter og sikkerhetssektorer når studiene dine er fullført. Å kunne se ting fra et så helhetlig perspektiv vil utdype din forståelse av hvordan og hvorfor det er gjort avgjørelser i stedet for å ta endringer til pålydende. Å kunne ha et godt avrundet perspektiv på omstridte spørsmål er en verdifull livsferdighet.