Anonim

Hvert år tar fjerde- til åttendeklasseelever i South Carolina en standardisert test kalt Palmetto Assessment of State Standards, eller PASS. Studentene blir testet på skriving, engelsk språkkunster, matematikk, naturfag og samfunnskunnskap. Foreldre får score måneder etter at barna har fått eksamen, og noen ganger kan det være vanskelig å tyde resultatene. PASS-poengsummene kommer i to formater: en total skala poengsum, som er en numerisk poengsum og en ytelsesnivå.

Poengspesifikasjoner

Den totale skalaen blir bestemt av antall riktige svar som studenten har for hver seksjon. Skalapoengene varierer fra 300 til 900. Resultatresultatet blir oppført som: "Ikke oppfylt 1", "Ikke møtt 2", "Met", "Eksempel 4" og "Eksempel 5." "Ikke møtt" kategorier indikerer at barnet ikke oppfylte standard prestasjonsnivået i den delen av testen, mens kategorien "Met" betyr at han gjorde det. "Eksemplarisk" -kategoriene betyr at han overskred standardnivået.

Scoringscoreene "Not Met 1" faller mellom 300 og midten av 500-tallet. Hvis studenten scorer mellom midten av 500- og 599-tallet, vil hun bli utpekt i kategorien “Ikke oppfylt 2”. For å oppfylle standarden må score falle mellom 600 og de lave midten av 600-tallet. "Eksemplarisk 4" -telling er mellom 600- og øvre 600-tallet og "Eksemplarisk 5-poengsum" er øvre 600-tallet opp til 900. PASS-systemet vil også liste opp deler av eksamenen hvor studentens prestasjoner var sterke eller svake.