Anonim

Seil gjennom spekteret av informasjon der ute ved å bruke noen nøkkel lese- og skimmingferdigheter.

Les forskjellige materialer i forskjellige hastigheter: Skumme eller hurtigleser mindre viktige ting, og spar kritiske eller vanskelige arbeider for når du er mest våken og har tid.

Velg ut hovedidéene til en bok ved å lese omslagsklaffene og skanne innholdsfortegnelsen. Bruk indeksen til å raskt finne stikkord.

relaterte artikler

Grunnleggende leseferdigheter Strategier for lesing av lærebøker i college Hvordan forbedre dine muntlige MCAT-score Hvordan organisere en plakat

Kartlegge utformingen av lesestoffet. Se på tittelen og fettsnittoverskriftene, og brett sammen den logiske flyt av papiret. Dette rammeverket vil guide deg i å lese stykket mer nøye.

Hvis du trenger å skumme, kan du prøve å lese den første setningen i hvert avsnitt (som vanligvis er emnesetningen) for å få en generell ide om innholdet.

Øv deg på å lese raskere ved å bevege pekefingeren nedover i en tekstrekke med litt raskere hastighet enn normal lesehastighet.

Uthev eller understrek sparsomt slik at den virkelig nyttige informasjonen ikke går tapt.

Skriv ned raske notater, spørsmål eller tanker som vil gjøre det lettere å referere til materialet senere. Å ta notater sørger også for aktiv lesing og bedre oppbevaring av viktige punkter.