Anonim

Gasser kan avkjøles og komprimeres til et mindre volum væske. Dette kan forklares med den ideelle gassloven, V = nR (T / P), der V er volum, nR, for denne diskusjonen, er en kombinert konstant, T er temperatur og P er trykk. Denne ligningen viser at for å redusere V er det nødvendig å redusere (T / P). Temperaturen må senkes og / eller trykket må heves til flytende nitrogen.

Kritisk temperatur og trykk

Når et tilstrekkelig lavt (T / P) forhold er nådd, endres gassen til væske. For hver temperatur er det et minimumstrykk som kreves for å etablere og vedlikeholde væsken. Disse blir referert til som kritiske temperaturer og trykk.

nitrogen

Ved atmosfæretrykk er volumet på 28 gram nitrogengass 22, 4 liter. Volumet på 28 gram nitrogenvæske er 11, 2 liter. Siden 11, 2 / 22, 4 = 0, 5, (T / P) = 0, 5 også. Hvis gassen skal kondenseres mens den holder samme temperatur, må trykket økes, fra 1, 0 atmosfære til minst 2, 0 atmosfærer. Hvis temperaturen imidlertid senkes noe, vil den ikke kreve like stor trykkøkning for å kondensere nitrogengassen.

relaterte artikler

High Pressure Sodium Vs. Fluorescerende belysning Hvilken rolle spiller oksygen i aerob respirasjon? Hva skjer med en eksoterm reaksjon hvis temperaturen økes? Type matematikk brukt i elektroteknikk