Anonim

Etter slutten av andre verdenskrig gjennom 1980-tallet var forholdet mellom USA og Sovjetunionen spent. Flere forskjellige presidenter ledet USA gjennom den kalde krigen, en tid da det var trusselen om krig med Russland. Det enorme, mangfoldige Sovjetunionen var ikke uten problemer i seg selv og oppløst til slutt. George HW Bush var president da Sovjetunionen kollapset.

Fall of a Giant

Sovjetunionen begynte å oppløses på 1980-tallet, med Estland som det første landet som krevde autonomi i 1987. Ronald Reagan var president i USA på dette tidspunktet. Ronald Reagan ble etterfulgt av George HW Bush, USAs president fra januar 1989 til 1993. Det var mens Bush var i vervet at Sovjetunionens leder, Mikhail Gorbatsjov, trakk seg og Sovjetunionen opphørte å eksistere i desember 1991 etter at landet hadde lidd alvorlig økonomisk og politisk uro.