Anonim

Matstempelprogrammet har gått gjennom flere iterasjoner i sin historie. Det opprinnelige programmet ble startet i 1939 under president Franklin D. Roosevelt som en måte å hjelpe amerikanere som slet med den store depresjonen med å mate familiene deres. Dette programmet ble avsluttet i 1943. President John F. Kennedy startet et nytt pilotprogram i 1961, men det fikk aldri nasjonalt fotfeste før det ble avsluttet i 1964.

LBJ-programmet

Det moderne matstempelprogrammet begynte med Food Stamp Act fra 1964, som ble vedtatt under president Lyndon B. Johnson. Food Stamp Act fra 1977 ble senere vedtatt under president Jimmy Carter. Denne loven utvidet mulighetene for deltakelse. 1977-loven styrket kvalifikasjonskrav og inntektsretningslinjer.