Anonim

En sykepleier-casestudie er en grundig undersøkelse av en situasjon som en sykepleier møter i sin daglige praksis. Casestudien gir en sikker måte for sykepleieren å anvende teoretisk og faktisk kunnskap på et faktisk eller potensielt pasientscenario. Hun kan bruke sine beslutningsevner, bruke kritisk tenkning for å analysere situasjonen og utvikle kognitive resonneringsevner uten å skade en pasient. Casestudier om sykepleie er ofte brukt i sykepleierprogrammer i grunnfag, hovedfagsskoler som tilbyr en mastergrad i naturfaglig grad i sykepleie (MSN) og orienteringsprogrammer for nyutdannede sykepleiere. De kan presenteres i skriftlig form, online eller leve i et klasserom.

Velg et emne. I følge Sigma Theta Tau International, bør emnet være fokusert, virkelighetsbasert og relevant. Den skal demonstrere dagens beste praksis som støttes av sykepleieforskning. Sykepleieren kan velge å diskutere en situasjon fra hans tidligere erfaring, eller fordype seg i noe i sin nåværende jobb.

Skriv mål. Det skal være minst tre læringsmål, eller utfall, som identifiserer hva eleven vil oppnå ved å fullføre casestudien. Læringsmål er skrevet som tydelig, målbar atferd, for eksempel "Identifiser fem risikofaktorer for fall hos eldre voksne."

relaterte artikler

Hvordan bli en leverandør av etterutdanning for sykepleiere Hva er en doktorgrad i sykepleie? Hvordan skrive uttalelser om sykepleieteori Læringsmål for sykepleierstudenter

Skriv en introduksjon. Dette skal være en oversikt over ett eller to ledd som beskriver pasienten, situasjonen og omstendigheter som er relevante for den situasjonen. Introduksjonen kan også inneholde litt om pasientens historie som fører fram til situasjonen.

Integrer mer historie og bakgrunn. De neste 1 til 2 ledd gir eleven en grundig informasjon for å analysere situasjonen, for eksempel laboratorieverdier, diagnostiske studieresultater, funn fra sykepleierens vurdering av pasienten og en mer detaljert pasienthistorie.

Formulere spørsmål. Casestudier om sykepleie er interaktive scenarier som stimulerer til analyse og kritisk tenking. Spørsmålene krever vanligvis at eleven bruker sykepleierprosessen (vurdering, sykepleiediagnostikk, planlegging, intervensjon og evaluering) og for å forutse hva som vil skje videre i situasjonen.

Gi tilbakemelding. I følge Sigma Theta Tau gir sykepleier-casestudien eleven to typer tilbakemeldinger: informasjonsmessig og forsterkende. Informasjonsmessige tilbakemeldinger lar eleven få vite om hun har svart på spørsmål riktig, og gir henne en ide om hvordan hun går gjennom pasientscenariet. Styrking av tilbakemeldinger gir eleven ytterligere informasjon om svarene på spørsmålene. Hvis hun svarer på spørsmålet riktig, får hun begrunnelsen bak sitt rette svar. Hvis hun gir feil svar, kan forsterke tilbakemeldinger henne få vite hvorfor det svaret er galt.

Gi referanser. Det er viktig å peke eleven mot flere læringsmuligheter på trykk eller på nettet.