Anonim

Paralegal studier på høyskolenivå krever at studentene viser kompetanse i grunnleggende kurs i engelsk, matte, datamaskin og samfunnsfag. Disse forutsetningene er designet for ikke bare å forberede studenten på gradsspesifikk kurs, men gi ham de nødvendige ferdighetene for å lykkes på feltet. Noen universiteter lar studenter erstatte avanserte testplasseringspoeng for å tilfredsstille introduksjonskurs i engelsk komposisjon. Det kan gis plasseringstester for å vurdere antall forutsetningene matematikklasser som en student må ta før han melder seg på paralegalskurs.

Engelsk sammensetning

Før studentene tar noen paralegalskurs, må studentene oppfylle noen forutsetninger relatert til engelsk sammensetning. Disse kursene fokuserer på studentens skriftlige kommunikasjonsevner. Som paralegal er disse ferdighetene viktige for å tolke skriftlig juridisk korrespondanse. Yrket innebærer også å utarbeide en høy mengde juridisk korrespondanse. Engelsk komposisjonskursarbeid hjelper studentene å lære ordentlig virksomhetskommunikasjonsteknikker, setningsstruktur, grammatikk og rettskriving. I tillegg hjelper disse kursene studentene med å utvikle evnen til å legge ideene og tankene sine på papir på en måte som er forståelig og overbevisende.

Matte

Et annet sett med forutsetningskurs for paralegal-studier innebærer matematiske ferdigheter. Det primære fokuset er på algebra. Plasseringstester kan frita noen studenter fra ett eller flere av disse kurskravene. De er designet for å hjelpe de studentene som kanskje mangler matematikkferdigheter i å fange opp. Pre-algebra, elementære og umiddelbare algebra kurs kan være nødvendig å bli tatt før et algebra kurs på høyskolenivå. De fleste store universiteter vil ha studenter til å ta en slags diagnostisk test som avgjør om de trenger den ekstra kompetanseutviklingen på dette området.

relaterte artikler

Hvilke kurs tar du i de første to årene av college? Hvilke kurs bør jeg ta for å bli medisinsk laboratorietekniker? Hva er paralegal studier? Hva læres i en MBA?

Bedrifts- og samfunnsvitenskap

Noen paralegal-programmer på høgskolenivå krever at studentene deres tar et visst antall forutsetninger innen næringsliv og samfunnsfag. Disse kursene blir vanligvis kreditert elevenes generelle valgfag til utdanning, men spesifikke kurs som omhandler den amerikanske regjeringen, tale, etikk og humaniora kan være nødvendig. I tillegg til å utsette studentene for grunnleggende begreper som de vil bruke i en paralegal karriere, kan disse kursene også oppmuntre til videre ferdighetsutvikling i skriftlig kommunikasjon. Forretningsforutsetninger som forretningsrett og regnskap er designet for å gi et grunnlag for den mer avanserte kunnskapen som presenteres i paralegal studier.

Datakurs

Siden bruk av datamaskiner er en bærebjelke i forretnings- og juridiske miljøer, kan det være nødvendig med en forutsetning i dataprogrammer eller forretningsberegning. Disse kursene gjør studentene kjent med store programvare og operativsystemer. Forutsetninger for databehandling for virksomheten fokuserer på å fullføre visse oppgaver som vil være nødvendige i arbeidsstyrken, for eksempel å lage tekstbehandlingsdokumenter, regnearkberegninger og lysbildepresentasjoner. Typing og keyboarding ferdigheter er også utviklet i disse kursene, sammen med Internett og e-post flyt.