Anonim

Jobber innen lisensiert praktisk sykepleie vokser med en raskere enn gjennomsnittet på 22 prosent mellom 2010 og 2020, ifølge US Bureau of Labor Statistics. Hvis du vurderer en karriere som LPN, må du delta på et sertifikat eller sykepleierprogram på tilknyttet nivå før du får din yrkespraksis. Health Education Systems, Inc. eller HESI-eksamen er en standardisert sykepleietest som mange skoler bruker som inngangsvurderinger før inngang eller for å forberede studentene til å ta NCLEX-PN for lisens. Å forstå hva slags innhold som er på HESI-eksamen kan hjelpe deg med å fokusere studiene og bedre forberede deg til denne LPN-opptaksprøven.

De riktige tingene

Før du begynner å studere for din HESI LPN-eksamen, må du vite hva det nøyaktige innholdet på den spesifikke testen din er. Ulike skoler bruker forskjellige versjoner, eller delprøver, av HESI. For eksempel krever Howard Community College i Columbia, Maryland, at LPN-skoletillatelseskandidater tar HESI Evolve Clinical Nursing Admissions Assessment og HESI LPN-RN Mobility exam for LPN-studenter som går over til et registrert sykepleierprogram. Noen skoler omtaler også den generelle HESI-opptaksprøven som HESI A2. Denne eksamenen tester kunnskap om engelsk, matte og naturfag, mens HESI LPN-RN Mobility eksamen inkluderer spesifikke sykepleieremner som medisinsk, kirurgisk, barsel, pediatrisk og psykiatrisk informasjon.

Akademiske spørsmål om engelsk innhold

Det faglige innholdet på HESI inkluderer spørsmål innen leseforståelse, ordforråd og grammatikk. Leseforståelsesdelen inneholder korte passasjer som du må lese, forstå og gjøre logiske slutninger fra, ifølge Department of Nursing ved South Arkansas University Magnolia. Ordforrådets innhold inkluderer både generelle engelske ord og helsespesifikke termer. Grammatikkdelen inneholder også generelle spørsmål om bruk av engelsk. Forberedelser til de engelske seksjonene kan omfatte å pusse opp leseferdighetene dine ved å gå gjennom forskjellige passasjer eller noveller og lete etter mening. I tillegg kan du bruke HESI-testforberedende bøker eller studiehåndbøker for å bli kjent med de spesifikke spørsmålstypene og ordforrådene på eksamen.

relaterte artikler

Hva er sykepleier-testen? Hva er forskjellen mellom HESI og NCLEX eksamen? Hvordan bestå 75 spørsmål på NCLEX Hvordan score 110 på en ASVAB-test

Matematikk og naturfag

Du må demonstrere grunnleggende matematikkunnskaper og noen vitenskapelige ferdigheter for å bestå HESI A2-testen. Del i matematikkferdigheter fokuserer på det grunnleggende du trenger under sykepleiepraksis, for eksempel tillegg, subtraksjon, forhold og proporsjoner, målinger, desimaler, multiplikasjon, deling og brøker, ifølge North Seattle Community College. Vitenskapsseksjonen inkluderer anatomi og fysiologisk innhold som menneskekroppssystemer, strukturer og relatert ordforråd. Du kan bruke lærebøker på videregående skoler eller høyskoler eller HESI-studiehåndbøker for å sette sammen denne informasjonen. Å løse grunnleggende matematikklikninger vil også hjelpe deg med å forberede deg til eksamen.

Gå videre

Hvis du er en LPN som tar HESI Mobility-eksamen for å gå over til et tilknyttet nivå eller høyere RN-grad, må du inkludere spesifikk sykepleiekunnskap i testforberedelsene dine. Du kan bruke lærebøkene dine, tidligere eksamener og notater fra LPN-opplæringsprogrammet du fullførte for å studere for HESI, med fokus på de spesifikke temaene som testen vil dekke. Gå gjennom informasjonen du allerede har lært om grunnleggende sykepleieregler for praksis, kirurgisk sykepleie, medisinsk sykepleie, psykiatrisk behandling, pediatri og barsel. Prøv en praksisversjon av eksamen for å forberede deg på den virkelige tingen; praksiseksamener gir full opplevelse av å ta HESI, men uten rapportert poengsum.