Anonim

Etter å ha mottatt en doktorgrad, bestemmer mange studenter seg for å fortsette forskningen og få kompetanse innen et spesialfag og faglige ferdigheter, før de går inn i det utfordrende arbeidsmarkedet. Å søke om og fullføre en postdoktoravtale kan være et gunstig neste trinn for disse studentene. I følge National Postdoctoral Association blir slike muligheter et mer vanlig karrieretrinn før du søker på fast stilling.

Kjennetegn ved postdoktorstudier

En postdoktoravtale er en midlertidig stilling som vanligvis varer mellom ett og fem år. For å fullføre en avtale, må postdoktorgradsstudenter først og fremst drive forskning; Imidlertid kan de også ta del i kliniske erfaringer og andre prosjekter. Postdoktorgradsstudenter, eller postdoktorer, kan også ha en mulighet til å spesialisere seg videre innen et valgt felt. Disse stillingene er tilgjengelige i en rekke fag, fra naturvitenskap til humaniora, men er oftere vitenskapsorienterte. Det er viktig og forventet at forskning og stipend som følge av postdoktoravtalen blir publisert.