Anonim

PALS Reading er et program utviklet av Doug Fuchs og Lynn Fuchs, professorer i spesialpedagogikk ved Vanderbilt University. Programmet er utviklet for å forbedre klasselæringslæringen i lese- og leseferdighetsutvikling ved å sammenkoble studenter med klassekamerater som fungerer som fagfeller. Forkortelsen “PALS” står for fagfelleassistert læringsstrategier. Dette programmet brukes med den eksisterende leseplanen i et klasserom.

PALS Lesemetode

PALS leseprogram er en serie aktiviteter som brukes til å supplere eksisterende leseplan. Dette programmet bruker en klasseromfattende versjon av fagfelleundervisning.

Aldere og karakterer ved bruk av PALS leseprogram

PALS leseprogram har nivåer for elever fra barnehage til videregående skole. Individuelle studentbehov adresseres uavhengig av alder, karakter eller lesenivå.

relaterte artikler

Fordeler og ulemper med lesegjenopprettingsprogrammer Hvordan skrive en introduksjon for et essay Hva er AIS-lærere? GPA trengte å komme inn i Massachusetts Institute of Technology

PALS-trening

Det kreves en en-dagers workshop for å trene klasseromslærere til å bruke PALS-leseprogrammet på offentlige skoler. Workshops og videoer er også tilgjengelig for lærere som vil lære PALS-metoden for å undervise i lesing.