Anonim

Barns muntlige språkkunnskaper er grunnlaget for leseforståelse. Utvikling av språkkunnskaper før formell leseinstruksjon begynner, kan være en viktig faktor i lesesuksessen.

Rikt muntlig språk forbedrer lesesuksessen

Muntlig språk er evnen som gir barn tanker. Uten strukturert muntlig språk, kan tenking og lesing være vanskelig. Studenter som mangler eksponering for rike muntlige opplevelser vil trenge mer eksplisitt undervisning i språk for å hjelpe dem med å oppnå suksess sammen med sine mer verbale jevnaldrende. I førskoleårene tilsvarer ordforråd direkte suksess med leseforståelse i de øvre barneskoleårene. Etter barnehage skal et barn kunne gjenfortelle hendelser av en historie. Et barn i første klasse skal kunne diskutere hvordan, hvorfor og hva om spørsmål når de deler en sakprosa. Ved tredje klasse har barn med begrensede vokabularer vist synkende forståelse i senere elementære år. Lærere og foreldre kan innlemme mer uttrykksfulle vokabularer under alle daglige aktiviteter. Muntlig språkutvikling kan også oppmuntres ved å gi barn tid til å snakke uten forstyrrelser og gi dem tid til å tenke på valg av ord når de snakker.