Anonim

Å etablere ledelsesferdigheter i sykepleie er avgjørende for å produsere og fremme eksepsjonelle sykepleiere som fører med et eksempel og er utstyrt til å ta de seriøse beslutningene som er nødvendige i deres arbeidslinje. Å skape disse lederegenskapene kan skje så tidlig som på sykepleierskolen, der studentsykepleierne begynner å utvikle tekniske ferdigheter så vel som emosjonelle ferdigheter for å takle en karriere innen det medisinske feltet.

Tilbudsforslag

La sykepleierstudenter komme med et eller flere områder de kan forbedre seg på i sykepleiefeltet, eller en ide som de mener vil bedre yrket på noen måte. Be elevene gi en presentasjon som beskriver hva deres ide eller forslag er, hvordan de vil forbedre et aspekt ved sykepleie og deres foreslåtte prosedyre for å implementere dem. Sykepleie, som medisinske fagfelt som helhet, endrer seg og utvikler seg med teknologiske fremskritt og utvikling. Siden sykepleiere er i frontlinjen som arbeider med pasienter, leger og prosedyrer til daglig, er de dynamisk posisjonert for å komme med effektive og velutdannede forslag. Å utvikle sitt komfortnivå ved å gjøre det kan øke deres selvtillit og lederegenskaper når det gjelder å komme med disse forslagene på jobben.

Mentorprosjekt

Nye sykepleiere eller kliniske rotasjonssykepleiere er ofte paret med sykepleiermentorer eller etablerte sykepleiere når de går inn i den profesjonelle arbeidsstyrken eller deres kliniske rotasjon. Fremme student-til-lærer-forholdet som er til stede under disse profesjonelle omstendighetene mens studentene fortsatt er på skolen. Par sammen eldre elever med yngre studenter for å være deres mentor og studentrådgiver gjennom skoleåret eller semesteret. Dette vil gi sykepleierstudentene muligheten til å bli autoritet i forholdet og vil øke deres selvtillit ved å bli en mentor for noen yngre. Deres evne til å lede vil bli økt, og de vil bli mer komfortable med dynamikken.

relaterte artikler

Hvilke klasser må du ta på videregående for å kvalifisere deg til å være sykepleier i arbeidskraft og utlevering? Læringsmål for sykepleierstudenter Høgskolekrav for arbeids- og leveringssykepleiere Sykepleie vs. helseadministrasjon

Rollespill

Sykepleiere må ofte ta ledelsen og ta vanskelige avgjørelser i deres arbeidslinje. Sykepleiere er ved pasientens sengekant mye oftere enn de fleste leger, og de har en høyere grad av kontakt med pasientens familier også. På grunn av dette vil de trenge sterk konfliktløsning og lederegenskaper, da de ofte vil være den profesjonelle stemmen i rommet. Sykepleiere må også kunne ta avgjørelsen om når det er riktig tidspunkt å ringe til lege, og når de skal håndtere situasjoner på egen hånd. Sett opp en rekke scenarier med mulig konflikt mellom sykepleieren og pasienten, sykepleieren og pasientens familie og sykepleieren og legen. La elevene bytte rollespill og øve den beste måten å håndtere situasjoner med høyt stress med ledelse og autoritet.