Anonim

Flertallet av mastergradsprogrammene i sosialt arbeid krever ikke Poengsummer for eksamener som en del av opptakssøknaden. Noen skoler krever GRE-score i spesifikke tilfeller; for eksempel hvis graden av lavere nivåer er for lav, eller hvis du søker på et felles studium. Noen skoler anbefaler også å ta GRE for å støtte søknaden din om visse stipend eller stipend. Ettersom kravene avviker mellom skolene, er det best å kontakte din valgte skole direkte for å avgjøre om GRE er nødvendig for å bli vurdert for opptak.

Gjennomsnitt for lav karakter

Mange skoler krever en lavere gradskurs i gjennomsnitt på 3, 0 eller over fra søkerne for å være kvalifisert for programmet Master of Social Work. Noen MSW-programmer, for eksempel de som tilbys av University of Alabama eller Cal State Monterey Bay, lar studentene kompensere for lave karakterer med en GRE-poengsum ved å kreve at alle programansøkere med et gjennomsnitt på 3, 0 karakterpoeng tar GRE. Cal State's program krever at de som må ta GRE skal score minst 3 på den analytiske skrivende delen av GRE for å bli vurdert for opptak.

Stipend- og stipendprogram

GRE-score kan også hjelpe deg med å oppnå stipend og stipend mens du fullfører din MSW-grad. Noen programmer, for eksempel det som tilbys av University of Houston, krever GRE-score før påmelding, og resultatene brukes til å bestemme valgbarhet og egnethet for stipend og stipend. Andre programmer, som for eksempel det ved University of Alabama, oppfordrer deg ganske enkelt til å inkludere GRE-poengsummer med stipend- og stipendprogrammer, fordi de kan støtte ditt kandidatur.

relaterte artikler

Hvor lang tid tar det å motta GRE-testresultater? Be om å frafalle GRE som tar eksamen om GRE-plassering? Hvordan få GRE-score fra tidligere år

Fellestudier

Noen MSW-programmer krever også at du sender inn GRE-score hvis du har tenkt å melde deg på et dobbeltprogram. University of Illinois, for eksempel, krever at du tar eksamen hvis du fullfører en MSW i forbindelse med en grad i ekteskap og familietjenester. Du må også sende inn GRE-score hvis du har tenkt å fortsette en doktorgrad i sosialt arbeid.

Alternative testalternativer

Noen programmer som krever en opptaksprøve, lar deg velge mellom GRE eller den alternative Miller Analogies Test. Målet med MAT er ganske likt GRE-mål, med sikte på å vurdere kritisk tenking og analytiske ferdigheter for å måle din generelle beredskap for forskerskolen. De to eksamenene er imidlertid veldig forskjellige i struktur. MAT, for eksempel, presenterer bare analogibaserte spørsmål og gir en samlet skalert poengsum, i motsetning til GREs separate verbale, kvantitative og analytiske skrivespørsmål og score.