Anonim

The National Honor Society, etablert i 1921, er en organisasjon som tar sikte på å anerkjenne elever på videregående skoler som har vist fremragende lederskap, tjeneste, karakter og stipend. Offiserene som er valgt for å drive skolens National Honor Society, må utføre flere oppgaver gjennom året i tillegg til å tale på samfunnets årlige induksjonsseremoni, som er designet for å ønske nye medlemmer velkommen. Nasjonale æresforenings offiserer skal være selvdisiplinerte og kunne balansere skolearbeidet med samfunnsansvar.

President

Presidenten for en videregående skoles National Honor Society er ansvarlig for å lede selskapets generelle medlemsmøter hver måned i løpet av skoleåret, samt å føre tilsyn med månedlige offisermøter. Presidenten må forberede agendaen for møter og gir typisk dagsordenkopier til klubbens rådgiver, slik at NHS-medlemmer som ikke kan delta på møter fremdeles er interessert i informasjonen som diskuteres. I tillegg planlegger og implementerer en NHS-president innsamlingsaksjoner og samfunnstjenesteprosjekter for gruppen.

Visepresident

En NHS-visepresident må lede generalforsamlinger og offisermøter for NHS hvis presidenten er fraværende. Visepresidenten stiller vanligvis sammen en skriftlig eller videoannonse som minner studentene om kommende møter. I tillegg sender han e-poster som minner NHS-medlemmene om samfunnets innsamlingsaksjoner og samfunnsaktiviteter organisert av lærere eller medlemmer av samfunnet.

relaterte artikler

Hvordan involvere viktige interessenter i forbedring av offentlige skoler Hvordan starte en studentbedriftsklubb Hvordan ta minutter på et PTA-møte Hvordan bli Kappa Alpha Psi

Sekretær

Det er hovedansvaret for en NHS-sekretær å utarbeide påloggingsark og gjøre dem tilgjengelige på månedlige møter. Offiseren registrerer deretter NHS-medlemmers møteoppmøte i et regneark og gir et oppdatert regneark til klubbens rådgiver like etter de månedlige møtene. NHS-sekretærer oppdaterer kontinuerlig et postbindemiddel der alle møteagendaer og oppmøteark er lagret. Sekretærer hjelper deg med å møte dagsordener og tar referater på møter. De hjelper også med å planlegge pengeinnsamlere og håndtere kommunikasjon for samfunnet, som kan inkludere å sende takkemeldinger til andre organisasjoner.

Kasserer

Kasserer for en skoles NHS må telle alle pengene under samfunnets innsamlingsarrangementer og rapportere alle gruppens penger til videregående skoles kasserer. Kassereren samler i tillegg medlemsavgift og fører en oversikt over avgifter som studentene betaler ved å bruke et regneark. I tillegg må han skaffe endringer som trengs for innsamlingsarrangementer og kjøpe ting som kreves for samfunnstjenesteprosjekter. Skattkasserere bør også hjelpe NHS-sekretærer med å fullføre ansvars- og referatansvar når det er nødvendig.