Anonim

Studenter kommer ofte inn på høyskolen med det mål å oppnå en grad innen et spesifikt studieretning, for eksempel utdanning eller regnskap. Å velge hovedfag er det første kurset, ettersom dette valget dikterer hvilke klasser studentene trenger å ta. En mindreårig, ifølge Penn State University, er et akademisk program som supplerer hovedfasen. For en mindre grad, trenger studentene å tjene 18 eller flere studiepoeng fra det programmet, som forklart av Northern Illinois University og Penn State.

Mindre gradskurs

Et emne for mindre grad er en klasse fra studiet som studenten har valgt å gå på. Studentene kan velge emner som vil supplere hovedfagene deres. For eksempel kan en student som har hovedfag i videregående opplæring mindreårige i et bestemt fagområde, for eksempel biologi, og velge kurs som vil styrke hennes evne til å undervise i videregående skole biologi. En student med hovedfag i bedriftsadministrasjon og mindreårig i entreprenørskap og innovasjon kan velge kurs i et spesifikt område avhengig av hva som er mest relevant for studentens karrieremål. For eksempel inkluderer Penn State entreprenørskap og innovasjonsminne en ny medieklynge med klasser som dekker medieproduksjon, distribusjonskompetanse, lover og etikk. Faglige rådgivere kan hjelpe studenter med å velge de beste kursene i mindre grad for å dekke deres behov.