Anonim

Opptak til Stanford University er svært konkurransedyktig. Skolen fastsetter ikke et formelt minimum for standardiserte testresultater, men praktisk talt alle aksepterte søkere leverer svært høye poengsummer. I 2012 postet færre enn 25 prosent av de aksepterte søkerne ACT-score lavere enn 31. Det betyr at 75 prosent av Stanford-ferske ungdommene scoret i den 97. persentilen eller bedre på eksamen. Det er mulig å komme inn med en lavere poengsum, men det er veldig usannsynlig.

Konvertering av SAT- og ACT-poengsummer

Stanford, som mange høyskoler og universiteter, aksepterer både SAT- og ACT-score for vurdering i opptaksprosessen. I følge ACT-organisasjonens nettsted tilsvarer en sammensatt ACT-poengsum på 31 en kombinert poengsum på 1380 på SATs kritiske lese- og matteprøver. En kombinert poengsum på 31 på ACTs engelsk- og skrivetester tilsvarer en score på 690 på SATs skrivetest. Stanford har heller ikke et minimumskrav for SAT, men i 2012 scoret 75 prosent av Standford førsteårs oppslag for SAT-poengsummer høyere enn 680 på seksjonen Kritisk lesing i testen, og høyere enn 700 på begge matematikkene og skrivedelen av eksamen.