Anonim

Mer enn 2000 utdanningsinstitusjoner bruker College Board's Accuplacer eksamen for å bestemme studentplassering angående lese-, matte- og komposisjonsevne. Skoler kan kreve at studenter med lavere score tar utviklingsklasser for å øke beredskapen for kurs på høyskolenivå eller å gå inn i et bestemt program. En del av appellen til Accuplacer er den raske og enkle scoringen.

Generell

Accuplacer-poengsummer er basert på de totalt riktige svarene, samt kompleksiteten til spørsmålene. Vanskeligere spørsmål er verdt flere poeng mot total score. Hvis en student svarer et spørsmål riktig, stiller programmet et spørsmål på høyere nivå. Hvis en student svarer på et spørsmål feil, vil det neste spørsmålet være et spørsmål med lavere vanskeligheter. Lavest mulig poengsum er 20, og høyest er 120. Den endelige poengsummen inkluderer en persentilrangering, som indikerer andelen testere som scoret lavere. For eksempel indikerer rangering på 75 prosent at 75 prosent av testerne fikk lavere score.

Lesning

Lesedelen inneholder 20 spørsmål i flervalgsform. En poengsum over 50 men under omtrent 77 illustrerer testerens evne til å forstå grunnleggende ideer fra korte lesepassasjer. Scorere mellom 78 og rett under 100 kan også forstå den generelle organiseringen av lesestoff, oppsummere og forstå konfliktfylte forhold fra lesestoffet. Testere som oppnår score fra 99 til maksimalt 120 kan sannsynligvis følge slutninger, bestemme forfatterens holdning og evaluere lyden av forfatterens vurdering.

relaterte artikler

Forklaring av ASVAB-poengsummer og forkortelser Hvordan forstå kognitive evner-test (CogAT) i grunnskoler Hvordan leser ferdigheter påvirker standardiserte testresultater Hva er Nelson-Denny-testen?

Matte

Studentene kan ta en aritmetisk del, med 17 spørsmål, på Accuplacer, og score under 65, men høyere enn omtrent 38 indikerer evnen til å legge til, trekke fra, dele og multiplisere ved å bruke vanlige tall. Poeng mellom 66 og rundt 92 demonstrerer evnen til på lignende måte å manipulere brøk og konvertere brøk, desimaler og prosenter. De som får en score på omtrent 109 kan bruke disse begrepene på ordproblemer og utføre mer komplekse funksjoner. Høyere enn 110 indikerer en forståelse av begreper som kvadratrot, estimater og variabler. Den elementære algebra-delen bruker bare 12 spørsmål. Lav scorere forstår kanskje signerte tallkonsepter. Poeng mellom 44 og 81 indikerer en evne til å kombinere termer og bruke grunnleggende operasjoner med signerte numre. Testere som scorer mellom 82 og rundt 108 kan faktorere, manipulere radikaler og løse algebraiske ligninger. Høyere score indikerer en forståelse av kvadratiske ligninger, forenkling av ligninger og grafering.

skrive

Setningsferdighetens del av Accuplacer inneholder 20 flervalgsspørsmål som dekker begreper som tegnsetting, grammatikk og språkvalg. Testere som scorer mellom omtrent 54 og 86, kan lage komplette setninger og kombinere ideer logisk. Poeng inntil rundt 108 indikerer en evne til å anvende kritisk tenking for å revidere setninger og bruke mer komplekse verb. Høyere score viser at elevene kan forstå stadig mer komplekse strukturer, for eksempel setninger med flere underordnede leddsetninger. Disse høyscorerne kan også bruke semikolon på riktig måte og manipulere setningsstruktur for riktig uttrykk for ideer.