Anonim

En ELL-student, eller en engelskspråklig elev, er en student som bor og går på skole i et engelsktalende land, men som ikke snakker engelsk hjemme. Det er millioner av studenter rundt i USA som har foreldre som har utvandret fra et annet land og som sannsynligvis bruker morsmålet deres i husholdningen. Dette kan noen ganger gi vanskeligheter for elever på skolen, der engelsk er det primære språket.

Heldigvis er det ELL-programmer for å hjelpe elever med å utmerke seg på skolen, uten at en språkbarriere kommer i veien. En måte å sikre at studentene får riktig støtte er ved å administrere ACCESS-testen og evaluere resultatene deres på denne ELL-testen.

Hva er TILGANGSTESTEN?

ACCESS står for "Evaluering av forståelse og kommunikasjon i engelsk stat til stat for engelskspråklige elever." Det er en test som blir gitt til elever fra barnehage til klasse 12 for å vurdere deres fremgang med å lære engelsk. Testen administreres av WIDA Consortium, og den oppfyller regjeringens krav til Every Student Succeed Act (ESSA). Denne loven setter standarder for å overvåke studentens reise mot engelsk ferdigheter.

relaterte artikler

Hva er en benchmark-test i utdanning? Hva er fordelene med ESL-klasser? Hva er MAP-testing? GED-krav til ikke-morsmål Engelsk høyttalere

Hvordan administreres ACCESS ELL-testen?

ACCESS-testen kommer i forskjellige typer og administreres på forskjellige måter, fra barnehageplasseringsprøver til online-baserte tester kontra fysiske papirbaserte tester. Testen kan også administreres til et barn individuelt eller i gruppeinnstillinger. Skolene kan gi informasjon om hvilke testalternativer som er tilgjengelige for eleven, siden de kan føle seg mer komfortable med å gjøre det på en måte over en annen.

Hva måler ACCESS-testen?

Når testen blir delt opp i enkeltdeler, kan lærere få en mer spesifikk forståelse av hvilket område barnet trenger mer støtte i. For eksempel kan barnet kanskje lese en historie på klassetrinn flytende og svare på spørsmål om historien. Men når de blir spurt om visse ordforråd, mangler de forståelse sammenlignet med sine ikke-ELL-jevnaldrende.

Eller kanskje har barnet gode lytteforståelsesevner, men de har vanskeligheter med å danne sammenhengende setninger på engelsk. ACCESS-testen for ELL måler en students engelskferdighet i:

 • Sosialt og instruksjonsspråk
 • Language of Language Arts
 • Matematikkens språk
 • Vitenskapens språk
 • Samfunnsfagets språk

Hvorfor er TILGANGstesten viktig?

TILGANG for ELL-testen er viktig fordi den gir lærere og skolekretser informasjon om studentens fremgang på engelsk. Med denne informasjonen, spesielt når barnet har blitt testet siden barnehagen, kan det tas mange avgjørelser for å hjelpe elevens pedagogiske vekst så mye som mulig, for eksempel:

 • Hvorvidt barnet oppnår engelskferdighet i henhold til statlige standarder eller ikke
 • Når barnet kan gå inn eller gå ut av ELL-programmet
 • Hvordan klasseromslærere best kan informeres om spesifikk undervisning i klasserommet
 • For å se barnets samlede vekst med engelsk over tid

Fordelene med TILGANGstesten

I likhet med de vanlige kjernestandardene i utdanning hjelper ACCESS-testen og WIDA Consortium med å skape statlige utdanningsstandarder slik at studentene har en lik mulighet til utdanning. Testen hjelper deg med å sikre at studenter som snakker et annet språk hjemme ikke faller bak på grunn av problemer med språkinnsamling. Det holder alle studenter på rett vei, slik at de kan fullføre videregående skole med alle verktøyene og ressursene de trenger for voksenlivet.

TILGANGstesten kan også hjelpe lærere på noen måter å skille om vanskeligheter studenten har på grunn av språk eller et annet problem, for eksempel en lærevansker. Hvis det mistenkes at et barn har en lærevansker, må selvfølgelig andre tester administreres for å gjøre det.

Slik forbereder du studenter til TILGANGstesten

Den beste måten studenter kan studere til ACCESS-testen er ganske enkelt ved å la dem være seg selv! Husk at siden dette er en vurderingsspenning, er det viktig at den kan vurdere en students engelskkunnskaper så nøyaktig som mulig.

Når det er sagt, kan enhver test gjøre noen studenter nervøse, noe som iboende kan påvirke poengsummen deres. Derfor er det lurt å ta med noen forberedelsestips, så alt går greit på testdagen:

 • Sørg for at elevene forstår, på et alderspasset nivå, hvorfor de tar testen
 • Hvis de tar en online-test, kan du bruke verktøyene på WIDAs nettsted for å forklare hva de trenger å gjøre
 • Bruk et utvalg av engelskkunnskapsvurderinger og praksisprøver på WIDAs nettsted