Anonim

American Bar Association (ABA) regulerer jusskoleutdanning ved å akkreditere lovskoler som bruker strenge kriterier. Fordi loven er ekstremt landsspesifikk, godkjenner ikke ABA internasjonale universiteter. De godkjenner imidlertid utenlandsstudier som kan vare i opptil ett år. Foreningen setter begrensninger for hvor mange studiepoeng som kan gis under studier i utlandet og hvor mange studenter som kan delta. Resultatet er en liste over godkjente utenlandske studier som drives av ABA-akkrediterte Law Schools.

London

London er det mest populære reisemålet for semester- og årelange studieprogrammer. Mange universiteter inkludert Boston College, Georgetown University, Pace University og Pepperdine University har ABA akkreditert semester- og årsstudier i utlandet i London. Mange av programmene er rettet mot å forberede studentene på en karriere innen internasjonal rett. Georgetown University har et senter for transnasjonale juridiske studier som ønsker studenter fra de beste jusskolene fra hele verden velkommen til å studere ved senteret. Professorer og forelesninger kommer også fra deltakende universiteter for å lage en læreplan som tilfredsstiller morgendagens advokater i en globalisert økonomi. Boston University sender studenter til Kings College for å studere EU og britisk lov og gir praktikantopplevelser for studenter.

Asia og Stillehavet

De andre ABA-godkjente semester- og årslange programmene i utlandet ligger i Asia og Stillehavet. Temple University driver en fullstendig godkjent jusskole i Tokyo for internasjonale studenter. Amerikanske jusstudenter kan velge et vårsemester i utlandet på anlegget. Studentene går i internasjonal, amerikansk og japansk lov på engelsk. American University har et lignende program ved City University of Hong Kong. Studentene studerer internasjonal handel, handel og kinesisk rett på engelsk. Thomas Cooley School of Law kjører et australsk studie i utlandet som tar student til Melbourne, Australia i et halvt semester og til Christchurch, New Zealand for den andre halvparten mens han studerer internasjonal rett i landenes topprettsskoler.

relaterte artikler

Advokatskoler nærmest Pensacola, Florida Hvordan studere arbeidsrettslige kortkurs i Europa Engelske masterprogrammer i Tyskland

Samvirkeprogrammer

Samvirkeprogrammer er ABA-godkjent studie ved en utenlandsk institusjon i stedet for et amerikansk advokatskoles program i utlandet. Samvirkeprogrammer er vanligvis begrenset til to studenter per semester fra en ABA-godkjent jusskole, og begrensninger i antall opptjente studiepoeng blir brukt. University of Wisconsin kjører et semesterprogram gjennom European University Institute i Firenze, Italia, og gir studentene muligheten til å studere sivile, internasjonale og menneskerettighetsrettigheter i en multinasjonal setting. De har lignende utvekslingsprogrammer med universiteter i Chile, Peru, Brasil og Frankrike blant andre. Tilsvarende driver Tulane University flere utvekslingsprogrammer med universiteter over hele verden, inkludert University of Buenos Aires, University of Strasbourg og University of Siena.

Sommer økter

Sommer- og interesjonsprogrammer har mindre begrensninger enn semester- eller årslange programmer. Følgelig kjører nesten hver ABA-akkreditert jusskole et sommeropphold i utlandet, og de fleste er åpne for studenter fra enhver ABA-akkreditert advokatskole. De fleste universiteter driver flere programmer i land over hele verden som fokuserer på de mest fremtredende spørsmålene i regionen. DePaul University har for eksempel sommerprogrammer i Madrid, Dublin og Praha som fokuserer på europeisk næringsliv og jus og i Mexico og Costa Rica som fokuserer på menneskerettighetsrett. Til sammen har ABA-akkrediterte jusskoler sommerprogrammer lokalisert i Afrika, Stillehavet, Europa og Asia.