Anonim

Kommunikasjonsgjennombruddet av den transatlantiske kabelen var et resultat av visjonen og talentene til to amerikanske menn. Samuel FB Morse oppfant den elektriske telegrafen, som sender meldinger over lange avstander med kabel. Cyrus West Field så for seg å koble en ledning over Atlanterhavet - og fikk det til å skje.

Morse: The Electric Telegraph

Samuel FB Morse, en kunstner og oppfinner, opprettet den første elektriske telegrafen i 1832. Enheten gjorde det mulig for folk å kommunisere raskt ved å sende signaler over ledning. Han oppfant også signalene som ble brukt på telegrafen, kjent verden rundt som Morse Code. På 1850-tallet muliggjorde tusenvis av kilometer med elektriske telegraflinjer rask kommunikasjon over hele USA og Europa.

Felt: Across The Ocean

Cyrus West Field, en forretningsmann, foreslo først en transatlantisk kabel i 1854 for å korte ned kommunikasjonstiden over havet fra flere uker til bare sekunder. Etter fire mislykkede forsøk koblet han og et team av britiske og amerikanske skip kabelen med suksess 5. august 1858. Den strakk seg nesten 2.000 miles over Atlanterhavets vidde og lå så dypt som to mil under overflaten.

relaterte artikler

Liste over Alexander Graham Bells oppfinnelser Hvorfor brukte Edwin Drake en dampmotor? Typer telekommunikasjonsmedier Oppfinnelser fra 1820-årene